ข่าวประชาสัมพันธ์
  ใบสมัคร นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕
แบบประวัติและใบรับรองความเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน นายกหรือประธาน หรือเทียบเท่า สำหรับข้าราชการจากส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พ.อ. ยุทธนา ขันทอง 086-214-3492)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามที่วิทยาลัยการทัพบกได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการสอบไปทั้งสองขั้นตอนแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศหมายเลขประจำตัวสอบ และชื่อ สกุล ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามที่วิทยาลัยการทัพบก ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการสอบภาควิชาการเมื่อวันที่ 18 ก.ย.61 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้ผ่านการสอบไปรายงานตัวที่กองธุรการ วิทยาลัยการทัพบกในวันที่ 25 ก.ย.61 เวลา 0730 เพื่อดำเนินการสอบในขั้นต่อไป  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561
ด้วยวิทยาลัยการทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน (อัตราสิบเอก) (ชาย) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้  ... ข้อมูลเพิ่มเติม