กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 41 [ 22 - 26 ก.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 40 [ 15 - 19 ก.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 39 [ 8 - 12 ก.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 38 [ 1 - 7 ก.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 37 [ 24 - 28 มิ.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 36 [ 18 - 21 มิ.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 33 [ 27 - 31 พ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 32 [ 20 -24 พ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 31 [ 13 - 17 พ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 31 [ 13 - 17 พ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 31 [ 13 - 18 พ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 30 [ 6 - 10 พ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 29 [ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 28 [ 22 - 26 เม.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 27 [ 15 - 19 เม.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 26 [ 8 - 12 เม.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 25 [ 1 - 5 เม.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 24 [ 23 - 31 มี.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 23 [ 18 - 22 มี.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 23 [ 21 - 22 มี.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 22 [ 11 - 15 มี.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 21 [ 4 - 8 มี.ค.62 ]
สัปดาห์ที่ : 20 [ 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 19 [ 18 - 22 ก.พ. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 18 [ 13 - 15 ก.พ. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 18 [ 11 - 15 ก.พ 62 ]
สัปดาห์ที่ : 17 [ 4 - 8 ก.พ. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 16 [ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 15 [ 21 - 25 ม.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 14 [ 14 - 18 ม.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 13 [ 7 - 11 ม.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 12 [ 31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 11 [ 24 - 28 ธ.ค. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 9 [ 10 - 14 ธ.ค. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 8 [ 3 - 7 ธ.ค. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 7 [ 26 - 30 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 7 [ 26 - 30 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 6 [ 19 - 23 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 5 [ 12 - 16 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 4 [ 5 - 9 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 3 [ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 กลุ่ม A ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 22 - 26 ต.ค. 61 กลุ่ม A ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม B (แก้ไข) ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม B ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม A (แก้ไข) ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม A ]