ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 เวลา 1500 รวมแถวกำลังพลออกกำลังกายประจำสัปดาห์
เมื่อวันพุธที่ 22 พ.ค. 62 เวลา 0930 คณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ วทบ. ร่วมพิธีประดับยศ ส.ต.​ นคเรศ พรหมจันทึก และ ส.ต.​ นิติศักดิ์ สุดสวาท เป็น​ ส.ท. โดย ผบ.วทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ​ สง.ผบ.วทบ.