ข้อมูลน่าสนใจจาก youTube
1 ศาสตร์พระราชา การพัฒนาที่ยั่งยืน
2 ศาสตร์พระราชา
3 ผู้นำทัพทหาร อย่างโจโฉ
4 กลยุทธ์ ปิดฟ้าข้ามทะเล ตอน:ลิบองยึดเกงจิ๋ว
5 เก่งกว่า ไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไป