ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามที่ วทบ.ได้สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน โดยได้ดำเนินการสอบไปเมื่อวันที่ 7 และ 9 ก.พ.61 นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ฯ เป็นนายทหารประทวน (ภาควิชาการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ประจำปีงบประมาณ 2561  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
วิทยาลัยการทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน วิทยาลัยการทัพบก (อัตราสิบเอก) (ชาย) จำนวน 1 อัตรา  ... ข้อมูลเพิ่มเติม