ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
       
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
กองทัพบก โดย วิทยาลัยการทัพบก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ยกเลิกประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ยกเลิกประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๖ เดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ในพื้นที่ จว.ช.ม.  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
การจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๖ เดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ในพื้นที่ จว.ช.ม.  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ยกเลิกประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
การจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๖ เดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ในพื้นที่ จว.ช.ม.  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๖ เดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ในพื้นที่ จว.ช.ม.  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาจ้าง
การจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๖ เดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ในพื้นที่ จว.ช.ม.  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
การจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๖ เดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ในพื้นที่ จว.ช.ม.  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผน
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนืแ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคใต้  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก
จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคเหนือ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคเหนือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม