กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 12 [ 27 - 31 ม.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 11 [ 20 - 24 ม.ค.63 ]
สัปดาห์ที่ : 10 [ 12 - 18 ม.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 9 [ 6 - 10 ม.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 8 [ 30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 7 [ 23 - 27 ธ.ค.62 ]
สัปดาห์ที่ : 6 [ 16 - 20 ธ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 5 [ 9 - 13 ธ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 4 [ 2 - 6 ธ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 3 [ 25 - 29 พ.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 18-22 พ.ย.62 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 18 - 23 พ.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 11 - 15 พ.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 11 - 15 พ.ย. 62 ]