กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 10 [ 4 - 8 ธ.ค. 60 ]
สัปดาห์ที่ : 9 [ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ]
สัปดาห์ที่ : 8 [ 20 - 24 พ.ย. 60 ]
สัปดาห์ที่ : 7 [ 13 - 17 พ.ย. 60 ]
สัปดาห์ที่ : 6 [ 6 - 10 พ.ย. 60 ]
สัปดาห์ที่ : 5 [ 30 ต.ค. - 3 พ.ย.60 ]
สัปดาห์ที่ : 4 [ 23 - 27 ต.ค.60 ]
สัปดาห์ที่ : 3 [ 16 - 20 ต.ค.60 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 9 - 13 ต.ค.60 ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 4 - 6 ต.ค.60 ]