กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 7 [ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 6 [ 23 - 27 พ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 5 [ 16-20 พ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 4 [ 9 - 13 พ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 3 [ 31 ต.ค. - 8 พ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 24-30 ต.ค.63 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 24 - 30 ต.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 17-23 ต.ค.63 ]