กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 46 [ 21 - 23 ก.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 42 [ 24 - 28 ส.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 41 [ 16 - 22 ส.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 40 [ 10 - 14 ส.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 38 [ 27 - 31 ก.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 37 [ 20 - 24 ก.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 36 [ 13 - 17 ก.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 35 [ 6 - 10 ก.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 34 [ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 33 [ 22 - 26 มิ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 32 [ 15 - 19 มิ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 30 [ 1 - 5 มิ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 29 [ 25 - 29 พ.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 28 [ 18 - 22 พ.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 25 [ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 24 [ 20 - 24 เม.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 22 [ 6 -10 เม.ย.63 ]
สัปดาห์ที่ : 21 [ 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 20 [ 23 - 27 มี.ค.63 ]
สัปดาห์ที่ : 19 [ 16 - 20 มี.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 18 [ 9 - 13 มี.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 17 [ 2 - 6 มี.ค.63 ]
สัปดาห์ที่ : 16 [ 24 - 28 ก.พ.63 ]
สัปดาห์ที่ : 15 [ 17 - 21 ก.พ. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 14 [ 10 - 14 ก.พ. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 13 [ 3 - 7 ก.พ. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 12 [ 27 - 31 ม.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 11 [ 20 - 24 ม.ค.63 ]
สัปดาห์ที่ : 10 [ 12 - 18 ม.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 9 [ 6 - 10 ม.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 8 [ 30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 7 [ 23 - 27 ธ.ค.62 ]
สัปดาห์ที่ : 6 [ 16 - 20 ธ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 5 [ 9 - 13 ธ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 4 [ 2 - 6 ธ.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 3 [ 25 - 29 พ.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 26 - 30 ต.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 26 - 30 ต.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 26 - 30 ต.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 24 - 30 ต.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 26 - 30 ต.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 18 - 23 พ.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 18-22 พ.ย.62 ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 11 - 15 พ.ย. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 11 - 15 พ.ย. 62 ]