กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 2 [ 22 - 26 ต.ค. 61 กลุ่ม A ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม A ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม A (แก้ไข) ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม B ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม B (แก้ไข) ]