กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 15 [ 25 - 29 ม.ค.64 ]
สัปดาห์ที่ : 14 [ 18 - 22 ม.ค. 64 ]
สัปดาห์ที่ : 13 [ 11-15 ม.ค. 64 ]
สัปดาห์ที่ : 12 [ 4 - 8 ม.ค. 64 ]
สัปดาห์ที่ : 12 [ 4 - 8 ม.ค. 64 ]
สัปดาห์ที่ : 11 [ 28 ธ.ค. 63-1 ม.ค. 64 ]
สัปดาห์ที่ : 10 [ 21 - 25 ธ.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 9 [ 14-18 ธ.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 8 [ 7-11 ธ.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 7 [ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 6 [ 23 - 27 พ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 5 [ 16-20 พ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 4 [ 9 - 13 พ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 3 [ 31 ต.ค. - 8 พ.ย. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 24 - 30 ต.ค. 63 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 24-30 ต.ค.63 ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 17-23 ต.ค.63 ]