กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 9 [ 6 - 10 ธ.ค. 64 ]
สัปดาห์ที่ : 8 [ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64 ]
สัปดาห์ที่ : 7 [ 22 - 26 พ.ย. 64 ]
สัปดาห์ที่ : 6 [ 15 - 19 พ.ย. 64 ]
สัปดาห์ที่ : 4 [ 1 - 7 พ.ย. 64  ]
สัปดาห์ที่ : 3 [ 25 - 31 ต.ค. 64 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 18 - 24 ต.ค. 64 ]