กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 24 [ 27 - 31 มี.ค. 66 ]
สัปดาห์ที่ : 23 [ 20 - 24 มี.ค. 66 ]
สัปดาห์ที่ : 21 [ 6 - 10 มี.ค. 66 ]
สัปดาห์ที่ : 19 [ 20 - 24 ก.พ. 66 ]
สัปดาห์ที่ : 18 [ 13 - 17 ก.พ. 66 ]
สัปดาห์ที่ : 17 [ 6 - 10 ก.พ. 66 ]
สัปดาห์ที่ : 16 [ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 66 ]
สัปดาห์ที่ : 15 [ 23 - 27 ม.ค. 66 ]
สัปดาห์ที่ : 13 [ 9 - 13 ม.ค. 66 ]
สัปดาห์ที่ : 11 [ 26 - 30 ธ.ค. 65 ]
สัปดาห์ที่ : 10 [ 19 - 23 ธ.ค. 65 ]
สัปดาห์ที่ : 9 [ 12 - 16 ธ.ค. 65 ]
สัปดาห์ที่ : 8 [ 5 - 9 ธ.ค. 65 ]
สัปดาห์ที่ : 7 [ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ]
สัปดาห์ที่ : 4 [ 7 - 11 พ.ย. 65 ]
สัปดาห์ที่ : 3 [ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 65 ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 24 - 28 ต.ค. 65 ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 20 - 21 ต.ค. 65 ]