ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค.60 เวลา 0830 พ.อ.สมชายฯ รวมแถวกำลังพล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค.60 เวลา 1330 ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมกำหนดการเดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคตะวันตก ของ นักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112