ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 13 ม.ค. 65 เวลา​ 0800 - 1200 วทบ.จัดการศึกษาแบบผสมผสาน on-site/online ให้กับ​ นศ.วทบ.ชุดที่​ 67​ โดย พ.อ.สินสมุทร์​ จันทร​เนตร อจ.อก.สมย.วทบ. เป็นผู้สรุป​ /แนะนำฯ ในรายวิชา​ -​ ยศ.2600 สรุปแนะนำผลการศึกษาเป็นคณะ​ ในหัวข้อ " การจัดทำยุทธศาสตร์ " -​ ยศ​ 3103​ แนะนำการเตรียมตัวศึกษาเป็นคณะ​มว.วิชาที่​ 3​ -ความเชื่ยมโยง สอดคล้องหมวดวิชาที่2ความมั่นคงและยุทธศาสตร์กับหมวดวิชาที่3แผนปฎิบัติการกองทัพบก ณ​ ห้องเรียนรวม​ 210 วทบ.​ พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ ผลการดำเนินการ​ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันพุธที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 0730 - 1600 วทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ และ ภาควิชาการ บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน บรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ วทบ. ประจำปี 2565 ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานการเงินและบัญชี (รอบแรก) - โดยในวันที่ 13 ม.ค. 65 เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และ การสอบสัมภาษณ์ฯ (รอบสอง)