ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
วันที่ 11 ส.ค. 65 วทบ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ผบ.วทบ เป็นประธานการจัดกิจกรรม ร่วมกับสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา วทบ. ณ บริด้านหน้าอาคารกิตติเสนา​ วทบ​ ดังนี้ - เวลา 0700 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล - เวลา 0815 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ, ถวายราชสดุดี​, ถวายพระพรชัยมงคล​ และพิธีลงนามถวายพระพร​ ฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 10 ส.ค.65 เวลา 1330 วทบ.ร่วมประชุมสภาการศึกษา ยศ.ทบ. ในการนี้มีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ วทบ. เรื่อง การพิจารณา/รับรองผลการประเมินเอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่นของ นศ.วทบ.ชุดที่ 67 โดย สภาการศึกษา ยศ.ทบ. ได้รับรองผลรางวัลเอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น จำนวน 8 นาย และปรับแก้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทบ.