ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 0800 - 1400 วทบ.จัดกำลังพลจิตอาสา นาง​ ชุติภาฯ​ และ นาง จารุพักตร์ฯร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด - 19 ให้กับประชาชน จำนวน 196 ราย ณ ชุมชนวัดเทวกุญชร ****ในการนี้ ผบ.วทบ.กรุณามอบข้าวสาร ให้กับกำลังพลจิตอาสาดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ครั้งนี้ด้วย
วันที่​ 23​ ก.ค.64 เวลา​ 1330-1600​ วทบ.มอบให้ พ.อ.พิชช​ญาณ​ฯ​ ร่วมเป็น​คณะกรรมการ​ตรวจ​ประกัน​คุณภาพ​การฝึก​ฯ​ ออนไลน์​ ผ่านระบบ​ zoom​ meeting​หน่วย​ พล.1​ รอ.​ มีประเด็น​สำคัญ​ ดังนี้ -ตรวจ​ตาม​มาตรฐาน​การ​ประกัน​คุณภาพ​การฝึก​ฯ -สัมภาษณ์​ น.ฝยก.พล.1​ รอ.