ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 29 ต.ค.63 เวลา 1730 วทบ.และคณะแม่บ้าน วทบ.จัดกระทง และนางนพมาศ ร่วมประกวดกิจกรรมงานลอยกระทง ยศ.ทบ. ประจำปี 2563 ณ บริเวณสระน้ำสวนเสนาอภิรมย์ ยศ.ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานฯ
วันที่ 29 ต.ค.63 เวลา 0900-1500 วทบ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณาจารย์ ก่อนเปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อความพร้อมของทุกส่วนวิชาและส่วนสนับสนุน ก่อนที่ นศ. จะเข้ามารับการศึกษาในแบบ offline ตั้งแต่ 9 พ.ย.เป็นต้นไป ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย ผบ.วทบ. เป็นประธาน