ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 30 พ.ย. 63 เวลา1400-1600 เรียนเชิญ ผู้บังคับบัญชา และ ผู้สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ผศ.เวทิต ทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิตัล มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอด้วยสื่อวีดีทัศน์" ทั้งนี้มีขอบเขตการบรรยายต่อไปนี้ คือ 1.จัดทำสื่อมัลติมีเดีย(คลิป) 2.การรายงานสดผ่านสื่อโซเชี่ยล(Live สด)
วันที่​ 25​ พ.ย.63​ เวลา​ 1000​ วทบ.​ โดย พ.อ.สินสมุทร์ จันทรเนตร อจ.อก.สมย.วทบ. เป็นผู้แทนหน่วย วทบ.​ ร่วมงานวันสถาปนา​ ศฝยว.ทบ.​ ครบรอบปีที่​ 29​ ณ​ บก.ศฝยว.ทบ.​ บ้านโกรกฟ้า​ ต.ชัยนารายณ์​ จว.ลพบุรี​ โดย​ จก.ยศ.ทบ.​ เป็นประธานฯ