ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 24 มิ.ย.64 เวลา 1400 วทบ.มอบให้ พ.อ.ยุทธนา ขันทอง ผช.อจ.อก.สอศ.วทบ. เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมการกำหนดการเรียกชื่อหลักสูตร การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐานทั้ง ทบ. โดยมี พล.ต. ชูชาติ คำนุช รอง จก.ยศ.ทบ.(2) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ.
วันที่​ 24 มิ.ย.64​ เวลา​ 0930​ -​1130 วทบ. จัดประชุมออนไลน์​ การเสนอแผนปฏิบัติการกองทัพบก​ ของนศ.วทบ.ชุดที่​ 66​ โดย​รองผบ.วทบ.( ฝ่ายวิชาการ​)​เป็นประธาน​ มีขอบเขตดังนี้ 1.​ ประธานกล่าวนำความ​สำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทัพบก 2.​ ผู้แทนนศ.วทบ.​ นำเสนอแผนปฏิบัติการ กองทัพบก 3.​ คณะผู้บังคับบัญชา​ และอาจารย์​ ให้คำแนะนำเพิ่มเติม​ เช่น -​ แนะนำการนำเสนอในวันพิธีปิดการศึกษา -​ การแก้ไขการนำเสนอให้น่าติดตาม -​ การเพิ่มเติมรูปภาพสอดคล้องกับประเด็นคำบรรยายและสื่อสารได้ครบถ้วน -​ การนำเสนอด้วยคำสำคัญเข้าใจง่าย -​ การใช้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน -​ การเตรียมนำเสนอของแต่ละโครงการ -​ การเตรียมประชุมครั้งต่อไป