ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่​ 18​ ม.ค.63​ เวลา​ 1100​ วทบ.นำ​ นศ.วทบ.ชุดที่​ 65​ รับฟัง​การบรรยาย​สรุป​และ​ตอบข้อซักถาม​จาก​ กกล.นเรศวร​/โดยมี​ รอง​ ผอ.รมน.ภาค​ 3​ สย.1​ ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบการปฏิ​บัติงานที่สำคัญ​ และปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน​ ณ​ รร.เวียงตาก​ จ.ตาก
วันที่ 17 ม.ค. 63 ผบ.วทบ. นำคณะอาจารย์และกพ.วทบ.เยี่ยมชมสวนเสือTiger Kingdom และวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่