กิจกรรมของหน่วย
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค.60 เวลา 0930 ผบ.วทบ. , อาจารย์และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ บก.สอ.บช.ตชด. จว.พ.บ.โดยมี พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธ์ อินทชาติ รอง ผบก.สอ.บช.ตชด.ให้การต้อนรับ ฯ และ พ.ต.ท.ประชา วังคีรี สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.เป็นผู้บรรยายสรุป ฯ ณ ห้องเทอดไท และเข้าเยี่ยมชมกิจการโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม : - กลุ่มที่ 1 เยี่ยมชม ณ ห้อง simmulater - กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมการสาธิตอาวุธ static display