กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันพุธที่ 21 มี.ค.61 ระหว่างเวลา 1400 - 1600 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เข้าร่วมคณะ จก.ยศ.ทบ. ในการให้การต้อนรับ พล.อ.โทชิยะ โอกาเบะ อดีต ผบ.กกล.ป้องกันตนเองทางบก ญป.(เทียบเท่า ผบ.ทบ.) และ คณะฯ ตามที่มีหนังสือขอเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อหารือ/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของ 2 ชาติ ณ บก.ยศ.ทบ.
เมื่อวันพุธที่ 21 มี.ค.61 เวลา 1500 รวมแถวกำลังพล เพื่อออกกำลังกายประจำสัปดาห์