ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 23 ต.ค.63 เวลา 1500 วทบ.​ จัด กพ.ฯ ร่วมพิธีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และ​ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี​ ณ​ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย​ ในพระบรมมหาราชวัง
วันที่ 23 ต.ค.63 เวลา 0805 วทบ.จัด กพ.ฯ และ สมาคมแม่บ้าน วทบ.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณรอบสถานีรถไฟสามเสน โดยมี รอง เสธ.ทบ. (5) /ผอ.ศปง.จอส.พระราชทาน เป็นประธานฯ