ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วิทยาลัยการทัพบก

55 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2243 6148 อีเมล pr@awc.ac.th

QR code เก็บข้อมูล URL ของหน้าหลักของวิทยาลัยการทัพบก